Skip to content

Рапсоди, првите познати рецитатори на поезија

Рапсод (грчки: ῥαψῳδός, “рапсаидос”) или, во модерна употреба, рапсодист, се однесува на класичен грчки професионален изведувач на епска поезија  од петтиот и четвртиот век пред нашата ера (а можеби и порано). Рапсодите особено ги изведувале еповите на Хомер (Илијада и Одисеја), но и мудроста и каталошката поезија на Хесиод и сатирите на Архилох и други.

Дијалогот Јон на Платон, во кој Сократ се соочува со рапсода на ѕвезда, останува најкохерентниот извор на информации за овие уметници. Честопати, рапсодите се прикажани во грчката уметност, облечени во наметка со знак како носат стап. Оваа опрема е исто така карактеристична за патниците во целина, што подразбира дека рапсодите биле патувачи што се движеле од град во град. Рапсодите потекнуваат од Јонија, која понекогаш се смета за родно место на Хомер, а исто така беа познати како Хомеридаи, ученици на Хомер или „пејачи на шавови“.

Перформанси

Сигурно е дека рапсодите настапувале во натпревари, се бореле за награди на верските фестивали и дека оваа практика веќе беше добро воспоставена до петтиот век пред нашата ера. Илијадата го раскажува митот за Тамирис, тракискиот пејач, кој се фали дека може да ги победи дури и Музите во песна. Тој се натпреваруваше со нив, беше поразен и беше казнет за неговата претпоставка со губење на способноста за пеење.

Историски гледано, оваа практиката за првпат е видена во тврдењето на Хесиод дека извел песна на погребните игри за Амфидамас во Евбоја и освоил награда.

Конкурентното пеење е живописно прикажано во Хомерската химна за Аполон и споменато во двете химни на Афродита.  Последнота од овие очигледно може да се смета дека припаѓа на Саламина во Кипар и на фестивалот на кипарската Афродита, на ист начин како што Химната на Аполон припаѓа на Делос и на фестивалот кој се оддржувал таму.

Првото историско споменување на рапсодите се наоѓа во Историјата на Херодот (околу 440 година п.н.е.). Тој ја раскажува приказната дека на Сикион, владетелот Клејстен (600–560 п.н.е.) ги протерал рапсодите поради песните на Хомер, кои ги промовирале Аргос и Аргиите. 

Овој опис многу добро е прикажан во Илијада, во која „Аргиви“ е едно од алтернативните имиња за грчките воини; можеби уште повеќе и одговара на Тебајд, бидејќи Аргос беше именуван во првиот ред од таа песна. Се чини дека овој инцидент покажува дека песните изведени од рапсоди имале политичко и пропагандистичко значење на Пелопонез во почетокот на шестиот век п.н.е.

Изведувале хомерски песни на фестивали

Во Атина, до 330 година п.н.е., постоел закон според кој рапсодите треба да ги изведуваат хомерските песни на секој панатенски фестивал; за  овој закон како слава на Атина се фали ораторот Ликург.  Можеби затоа таков обичај бил исклучителен, и не знаеме кога и од кого бил воведен, иако платонскиот дијалог Хипарх (кој не бил напишан од Платон, но веројатно  потекнува од четвртиот век пред нашата ера) му го припишува на Хипарх, син на Пеисистратос (владетел на Атина ).

Хипаркус додава дека законот бара од рапсодистите да се следат еден по друг, „како што се уште прават“. Ова се повторува во поинаква форма во многу подоцнежната изјава на Диоген Лаертиус (1.2.57) дека Солон направил закон песните да се рецитираат „со помош на суфлер“.

Се рецитирале во делови

Многу атински закони лажно им се припишувале на раните законодавци, но барем е јасно дека до четвртиот век хомерските песни биле задолжителен дел од Панатенеите и требало да се рецитираат по ред. Тие биле премногу долги за еден рапсод или за изведба на еден ден. Затоа, тие морале да се поделат на делови, и секој рапсод требаше да го рецитира својот доделен дел. 

Прочитајте го и Митот за римската божица на мирот Pax

 

Напишете коментар