Skip to content

Невидена леснотија на заминувањето – Елизабета Д. Лушин

Еден ден те изгубив
во јаловата толпа!
Во онаа во која меѓу милиони,
со леснотија
те наоѓав!

Те изгубив и во соништата…
Во оние во кои
солзите си ги пиевме,
очите си ги вадевме
и лудилото си го товевме!

И од утробата те изгубив!
А празнината која остана да зјае,
ниту ја забележав,
ниту ја пополнив…

Изгледа најпрво
во срцето сум те изгубила…

Затоа…

Напишете коментар