Skip to content

Лавиринт – Влада Урошевиќ

Мора да постои некое правило
според кое е ова градено

Но како да се дознае
кога во мракот надоаѓа заканата

Чудовиштето засега е прејадено
и сè уште во близина не се јавило

Но реата што ја шири грозна е
и нашата храброст е постаната

Мора да постои некое правило
но времето од оската се иставило

И сето знаење се заборавило

Напишете коментар