Skip to content

Вртелешка

Весели се вртелешките како животот кој во круг нѐ носи

Кон нови предизвици, кон нови смисловни неодговорени прашања

Можеби требаше да биде поинаку

Којзнае

Можеби требаше да вивнат небесата во пламен

За да се виде неспокојниот мир,

Можеби требаше да запрат вртелешките во паркот

За да се начуе чекорот на судбината

Никој не ги знае одговорите на животните прашања

Кои се поставуваат неосетно

Доаѓаат ненадејно во ноќта

И ти влегуваат  во мозочните клетки

Се вртат, се провлекуваат низ потоци од крв

Одат кон срцето, чукаат на вратите од сетилата

Универзумот, универзумот

Таму се крие тој, во отчукувањата на срцевата крошна

Спие, спие засекогаш

Разбуди го!

Којзнае

Можеби го знае одговорот

На твојот нов предизвик.

Напишете коментар