Skip to content

Легендата за женскиот папа – Искова Вера

  • by

(Инспирирана од романот „Папата Јована“)

Осамена, различна, осудена, една,

лебед меѓу диви гуски.

Белината нејзина-за другите црно.

Бистрината нејзина-за другите матно.

Милосрдието нејзино-за другите тешко клатно!

Стрела устремена кон врвовите,

нив предизвик ги стори и јурна  горе.

Франкиски, саксонски, латински, грчки,

за неа: само од иста палета различни бои!

Цицероновите кој, што, како, каде, зошто-

резонирачки правец и животно мото.

Со молитва на усни за ранети души

осудени да патуваат сами,

всушност беше ружина пупка 

на која Сонцето и е странец.

Пупка што во мракот расне, 

од него поттик и сила зема

да го урне, да го победи, да го згроми,

ширејќи ги така венечните лисја

кон надвор,

кон белината

кон светлината-

го дофати врвот

и папа стана!

 

13 Септември, 2022

Напишете коментар