Skip to content

На Словенија

Те најдов во Сонетниот венец и отплетив песна

Чекорам напред кон твојата словенечка грутка лесна

Кај цркви словенечки чијшто камбани ѕвонат

И од дамнина пламен за слобода чезнеат и ронат.

 

Овде се Бохињ, Соча, Пиран и Блед

Каде се успала безгрешната Мајка под островски лед

Постојна е таа јама што долж Пивка се крие

Кон крајбрежјето на син Јадран  твојте шуми ги лие.

 

Над твојот Триглав надлетуваше црн орел

Но се избори со вековита поробеност и сега лета гулаб бел

Прангите ги прати во заборав ти словенечка  земјо

Те славам со здравицата на Прешерн и вино налејно.