Skip to content

Слушај поезија: „Биди слободна риба“ од Руми

На каналот „Слушај поезија“ најновото видео со поезија со наслов: „Биди слободна риба“ од Руми е објавено. Џелалудин Мевлана Руми бил персиски и исламски филозоф, теолог, правник, поет и суфиски мистик од 13 век. Читам негова поема од стихозбриката „Два света“. За да го поддржите каналот на YouTube кликнете на subscribe (бесплатна претплата). Слушнете ја поезијата во видеото во продолжение.