Skip to content

Градот убав пак ќе никне – Бошко Смаќовски

Бошко Смаќоски (18 септември 1938, Модрич, Струшко – 1998, Скопје) е  македонски поет, раскажувач, романописец и драмски писател. Творештвото на Смаќоски е богато и разновидно и се состои од десетина стихозбирки, шест книги за деца, три збирки раскази, седум романи, четири романи за деца, книга со гатанки, повеќе телевизиски драми, радио-драми и радио-игри за деца итн.

Споделуваме една од неговите најпознати песни, химна на градот Скопје.

Градот убав пак ќе никне

Градот убав пак ќе никне,
среде песни в дружен фат,
пак ко сонце цел ќе бликне,
како топол нежен кат.

Скопје младост ти ќе бидеш,
Скопје ти ќе бидеш цвет,
и ќе бидеш израз свиден,
на сè братско в овој свет.

Покрај Вардар ќе се крене,
ќе го буди детски вик,
и ќе брои ново време, радост ќе му краси лик.

Скопје младост ти ќе бидеш,
Скопје ти ќе бидеш цвет,
и ќе бидеш израз свиден
на сè братско в овој свет.

Напишете коментар