Skip to content

ментално здравје

Познати личности со психички нарушувања кои отворено зборуваат за нивната борба со менталното здравје

Психичките нарушувања не ги заобиколуваат ниту познатите личности кои отворено зборуваат за нивните потешкотии и … Прочитај повеќе

Дали карантинот го загрозува менталното здравје и кои се чекорите за негово подобрување?

Нарушувањето на менталното здравје се манифестира како промена на мислењето, чувствувањето и вниманието.

Изолираноста, карантинот … Прочитај повеќе