Сон

Доживував соната по патот маглив

Автопатот изгубен вреснува, болно

Болот се губи во аголот правлив… Прочитај повеќе

Read More