Од А до Ш

Акално Барам Верба Гротеска

Дистих Ѓа’олски  Елегично Живнува

Звонец Ѕуни Иритирачки Јалово

Калдрма Лилјани Љубев, Минати

Ноќта Њорка Оплакува Патник

Расеано Станав Тукашен Ќатип

Улава Фабула Хара Целта

Чадовина!!!

Џамбаз Шара… Азбуката.