Skip to content

Слушнете ја 7-мата епизода од „Кулитерација“ во која зборувавме за хаику поезија

Драги читалите/слушатели, ви ја претставуваме и седмата епизода од првата сезона од Кулитерација.

Низ „поглавјето“ ве водеа колегата Мишо Ристовски, колешките Маја Д. Малиновска и Викторија Саздовска и јас Наталија Наумовска.

Во седмото поглавје како што милуваме да ги нарекуваме епизодите, разговаравме за хаику поезијата и ги прочитавме правилата за нејзино пишување што ги подготвивме специјално за љубителите на поезијата и оние кои сакаат да се обидат да напишат некоја хаику песна. Потоа читавме хаику и хаига поеми и од други поети/поетеси, но и сопствени и накратко ги анализиравме прочитанте поеми. И на крај направиме селекција од најважните вести од литературата кај нас и ги споделивме со вас.

Во продолжение можете да ја преслушате целата епизода.

На следните линкови можете да ги преслушате и претходните епизоди:

Слушнете ја 6-тата епизода со Оливера Ширговска
Слушнете ја 5-тата епизода со Денис Бојаров
Слушнете ја 4-тата епизода со Марија Прличкова
Слушнете ја третата епизода со Филип Димкоски
Слушнете ги првата и втората епизода од Кулитерација

Напишете коментар