Маја, грчка божица синоним за мајка и воспитувач

Маја во старогрчката религија е една од Плејадите и мајка на Хермес добиен од Зевс. Маја е ќерка на Атлас и  Океанидата Плејона, и е најстарата од седумте Плејади. Тие се родени на планината Килена во Аркадија, и се познати како планински нимфи, ореади. Симонидес од Кеос пишувал за „планината Маја“ (Maiados oureias) „со прекрасни црни очи.“ Затоа што биле ќерки = на Атлас, тие биле познати и како Атлантиди.

Мајка на Хермес

Според Хомерската химна за Хермес, Зевс, во мракот на ноќта, тајно водел љубов со Маја,  која го избегнувала друштвото на боговите, во пештерата Килена. Забременила со Хермес. Откако го родила бебето, Маја го завиткала во ќебиња и отишла да спие. Доенчето Хермес толку брзо растело што ползело само до Тесалија, каде уште прв ден кога се родило украло  дел од добитокот на својот полубрат Аполон и ја направило лирата од лушпа од желка. Маја одбила да му поверува на Аполон кога тврдел дека крадецот е Хермес, а Зевс потоа застанал на страната на Аполон. Конечно, Аполон го заменил добитокот за лира, која станала една од неговите препознатливи атрибути.

Божицата  Маја синоним за воспитувач

Маја го одгледала и доенчето Аркас, детето на Калисто од Зевс. Повредена од љубовната врска, жената на Зевс, Хера, во љубоморен бес го претворила Калисто во мечка. Аркас е епонимот на Аркадија, каде што е родена Маја. Приказната за Калисто и Аркас, како онаа за Плејадите, е цел за ѕвездена формација, соѕвездијата Голема и Мала Мечка, Големата и Малата мечка. Нејзиното име е поврзано со μαῖα (maia), почесен термин за постарите жени поврзан со μήτηρ (mētēr) „мајка“, што исто така значи „акушерка“ на грчки.

Маја во римска митологија

Во античката римска религија и мит, Маја го отелотворила концептот на раст  бидејќи се сметало дека нејзиното име е поврзано со компаративната придавка maius, maior „поголем, постар“. Првично, таа можеби била хомоним независен од грчката Маја, чии митови ги презела преку хеленизацијата на латинската литература и култура.

Во една архаична римска молитва,  Маја се појавува како жена на Вулкан, во списокот на машки божества спарени со женски апстракции кои претставуваат некој аспект од нивната функционалност. Таа била експлицитно идентификувана со Земјата (Тера, римскиот пандан на Гаја) и добрата божица (Бона Деа) барем во една традиција. Нејзиниот идентитет стана теолошки испреплетен, исто така, со божиците Фауна, Опс, Јуно, Карна и Магна Матер („Големата божица“, што се однесува на римската форма на Кибела, но исто така и култна титула за Маја), како што долго време се дискутираше од доцниот антички писател Макробиј. Овој третман веројатно бил под влијание на научникот Варо од 1 век п.н.е., кој имал тенденција да спои голем број божици во една оригинална божица „Тера“.

Месец Мај

Месецот мај (латински Maius) наводно бил именуван за Maia, иако античките етимолози го поврзувале и со maiores „предци“, повторно од придавката maius, maior, што значи оние што се „поголеми“ во однос на генерациското првенство. На првиот ден од мај, праестите Ларес беа почестени како заштитници на градот, а свештеникот на Вулкан жртвуваше трудна маторица на Маја, вообичаена понуда за божица на земјата што повторно ја споменува врската помеѓу Вулкан и Маја во архаичната молитвена формула.

Во римскиот мит, Меркур (Хермес), синот на Маја, бил татко на близнакот Ларес, генеалогија што фрла светлина врз спојувањето на церемониите на мајските Календи. На 15 мај, на Идите, Меркур бил почестен како покровител на трговците и зголемувач на профитот (преку етимолошка врска со меркс, мерс, „стока, стока“), уште една можна врска со неговата мајка Маја како божица која промовирала раст.

Прочитајте и за Кармента, римска божица на мајките и децата, изумителка на латиницата.