Skip to content

Слушај поезија: „Чувај ми ги песните“ од Анастасија Лефкоска

Рецитацијата на песната „Чувај ми ги песните“ од Анастасија Лефкоска е веќе објавена во видео формат на каналот Слушај поезија и други приказни. Се надеваме дека ќе уживате во слушањето!

Слушнете и како звучат стиховите „Дојди в Охрид“ од Гане Тодоровски во следнава видео-рецитација објавена на Слушај поезија и други приказни.

Напишете коментар