Skip to content

10 гатанки за малите умни глави (втор дел)

Следниве десет гатанки за малите умни глави се продолжение на првиот дел гатанки за малите умни глави кои ги објавивме претходно. Прочитајте ги и обидете се да погодите за кој збор се работи. Одлична ментална гимнастика за сите генерации!

Гатанка бр.1

Куќичка во шумичка на една ногичка.

(кликнете овде за одговор)

Гатанка бр.2

Везден преде, а преѓа нема.

(кликнете овде за одговор)

Гатанка бр.3

Само лонче во поле врие.

(кликнете овде за одговор)

Гатанка бр.4

Едно нешто колку го бркам, па не можам да го стасам.

(кликнете овде за одговор)

Гатанка бр.5

Полн ан коњи, насреде еден улав, само ги клоца.

(кликнете овде за одговор)

Гатанка бр.6

Седум браќа лете растат, зиме се смалуваат.

(кликнете овде за одговор)

Зелена паница, црвено вино.

(кликнете овде за одговор)

Гатанка бр.8

Мало грненце, слатко варивце.

(кликнете овде за одговор)

Гатанка бр.9

Главата му е сонце кон кое везден гледа, вратот ќе го шине кој ли ќе го скине.

(кликнете овде за одговор)

Гатанка бр.10

Нема број тој рој од златни пчели ноќни и врели.

(кликнете овде за одговор)

Прочитајте и 5 народни гатанки за размрдување на умот.

Напишете коментар