Skip to content

Слушај поезија: „Години“ од Ристо Маџунков

„Години“ од Ристо Маџунков може да се слушне на каналот „Слушај поезија и други приказни“. Пријатно слушање!

Слушнете и „Законот на љубовта“ од Александар С. Трајковски.