Skip to content

Огледало

Одраз

Го погледнав еднаш твојот израз во оглeдалото

Таму беше всушност скриен мојот одраз

Тоа беа … Прочитај повеќе