Skip to content

месечина

Автодафе

  • by

Газам по клавиши распукани, древни

како крстоносец пред константинополска бој

Мојто автодафе зафрлено е, во … Прочитај повеќе

Ти

Дур часот се ситни пред полноќ

Најсетне ја чувствувам месечината

Универзумот редејќи ги ѕвездите

Создава … Прочитај повеќе