Skip to content

светлина

Автодафе

  • by

Газам по клавиши распукани, древни

како крстоносец пред константинополска бој

Мојто автодафе зафрлено е, во … Прочитај повеќе