Skip to content

Песна

Пак ли?!

  • by

Затемнето фоаје, во агол два абажура.
Пепелник порцелан со пура.
Џизд, потсетник на Тиери Ноир.… Прочитај повеќе