Skip to content

Пролет

Ноќ

Славејот ја запеа својата песна. Ноќите се негови, но сам пее како заборавен љубовник чијашто … Прочитај повеќе