Skip to content

Клиничка психологија

Дали карантинот го загрозува менталното здравје и кои се чекорите за негово подобрување?

Нарушувањето на менталното здравје се манифестира како промена на мислењето, чувствувањето и вниманието.

Изолираноста, карантинот … Прочитај повеќе