Skip to content

Жена

Дубрава

Тргнав длабоко низ дубрава

На мене, само т’нка кошула ленена

Сл’нце грејт чекорите

При шалвари … Прочитај повеќе

Жена

Подавам рака на милосрдието

Ти си милосрдница ми велат

Оставам да растат мирисливи гурелави очиња … Прочитај повеќе