Skip to content

ноќ

Ноќ

Славејот ја запеа својата песна. Ноќите се негови, но сам пее како заборавен љубовник чијашто … Прочитај повеќе